ANBI status aangevraagd

anbi-logoStichting Vrienden van Kooilust heeft de ANBI status aangevraagd (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor Stichting Vrienden van Kooilust en haar donateurs/erflaters.
Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting.
De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Fiscale voordelen voor u:

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

De Wet Inkomstenbelasting kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

Share Button