Oproep, wie helpt onze stichting?

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kooilust heeft drie urgente verzoeken ontvangen:

-a- Een autistische jongen (uit een bijstandsgezin) is zeer gebaat bij therapeutische paardrijlessen. De stichting wil het gezin een 10-rittenkaart doneren van € 350,–.

-b- Een meisje met een spierziekte en een korte levensverwachting (uit een bijstandsgezin) heeft maar één hartenwens: paardrijlessen. De stichting wil het gezin een 10-rittenkaart doneren van € 350,–.

-c- De rijbak van Kooilust Dagbesteding dient gedraineerd, geëgaliseerd en opgehoogd  te worden. Dit komt de veiligheid en het comfort van de kinderen, die therapeutisch paardrijlessen volgen, ten goede. De stichting wil Kooilust Dagbesteding ondersteunen met een bijdrage voor dit doel van € 1.500,–

U ziet, op zeer korte termijn hebben we € 2.200,– nodig.

Bijna iedereen geeft wel eens wat aan goede doelen. Als u weer een gift overweegt, denk dan ook eens aan ons. Elke bijdrage is welkom. En heeft u zelf een idee waarmee de stichting haar voordeel kan doen, of kunt u ons in contact brengen met potentiële sponsors, we horen het graag van u.

Met vriendelijke groet, Rixt Smit, voorzitter

Bankrekening Stichting Vrienden van Kooilust: NL 29 RABO 0101 7219 78.

Share Button