Bedrijven

U, als bedrijf, kunt Dagbesteding Kooilust helpen om de activiteiten voort te kunnen zetten. Dit kan door middel van een vrijwillige bijdrage, doneren van materialen, deskundigheid en/of faciliteiten. U kunt met uw bedrijf ook lid worden van de Club van Honderd of uw bedrijf kan ook therapeutisch paardrijden sponsoren. Tot slot kan uw bedrijf een Bronzen, Zilveren of Gouden Sponsor worden. Hieronder staat meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden. Ook staat er onze tegenprestatie bij.

Vrijwillige bijdragen

Elke bijdrage wordt gewaardeerd, hoe klein ook.

Doneren van materialen, deskundigheid en/of faciliteiten.
Club van Honderd

U kunt zich aanmelden voor de Club van Honderd. Hiervoor schenkt u voor een periode van minstens vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 100,- aan de Stichting Vrienden van Kooilust. Deze schenking kan notarieel worden vastgelegd en is fiscaal aftrekbaar. Kijk ook op de ANBI pagina.

Onze tegenprestatie:

U doet uw bijdrage allereerst om het goede werk van therapeutisch paardrijden te ondersteunen. Indien het ledenaantal van de Club van Honderd meer dan vijftig bedraagt, zullen wij als tegenprestatie een bijzondere actie voor de Club van Honderd leden organiseren.

Therapeutisch paardrijden

De stichting wil het aanbieden van therapeutisch paardrijden aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking mogelijk maken. Veel kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor, of zijn niet in de gelegenheid deze paardrijlessen te volgen, omdat ze vaak alleen al de financiële mogelijkheden niet hebben. We zetten de sponsorbijdragen in voor het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van therapeutisch paardrijlessen op Dagbesteding Koolust. We willen kinderen en jongvolwassenen financieel ondersteunen om hun horizon te verbreden en de positieve ervaringen van het contact met en berijden van paarden te laten ondergaan. Door de sponsorbijdragen kunnen we meer kinderen en jongvolwassenen deze positieve ervaring laten opdoen.

U kunt één paardrijles sponsoren door een bijdrage van € 35,-. Een paardrijles kost € 45,-, maar we vragen aan de deelnemers een eigen bijdrage van € 10,-.

U kunt ook een tienrittenkaart sponsoren door een bijdrage van € 350,-.

Sponsor Goud, Zilver of Brons
 • Naambord* op het terrein van Dagbesteding Kooilust
 • VIP-behandeling tijdens jaarlijkse open dag van Dagbesteding Kooilust
 • Jaar lang een link op de websites: Dagbesteding Kooilust en Vrienden van Kooilust
 • Naamsvermelding op de uitingen schriftelijk en digitaal van de Vrienden van Kooilust
Bronzen Sponsor ( € 500,- )

Vrienden van Kooilust Brons

 • Bronzen Certificaat
 • Vermelding Naambord
 • VIP-behandeling open dag voor 2 personen
 • Kennismakingsles therapeutisch paardrijden, maximaal 1 persoon

Bekijk hier onze Bronzen sponsors.

Zilveren Sponsor ( € 1.000,- )

Vrienden van Kooilust Zilver

 • Zilveren Certificaat
 • Vermelding Naambord
 • VIP-behandeling open dag voor 2 personen
 • Cursus paardenfluisteren voor maximaal 5 personen
Gouden Sponsor ( € 1.500,- )

Vrienden van Kooilust Goud

 • Gouden Certificaat
 • Vermelding Naambord
 • VIP-behandeling open dag voor 4 personen
 • Cursus paardenfluisteren voor maximaal 5 personen
 • Uw naam wordt blijvend vermeld op de speciale pagina van de website van Stichting Vrienden van Kooilust

* Ambachtelijk gemaakt naambord voor in de boom en een kleine variant aan de straat

Share Button