Particulier

U kunt Dagbesteding Kooilust helpen om de activiteiten voort te kunnen zetten. Dit kan door middel van een vrijwillige bijdrage, doneren van materialen, deskundigheid en/of faciliteiten. U kunt ook lid worden van de Club van Honderd of u kunt ook therapeutisch paardrijden sponsoren. Hieronder staat meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden.

Vrijwillige bijdragen

Elke bijdrage wordt gewaardeerd, hoe klein ook.

Doneren van materialen, deskundigheid en/of faciliteiten
Club van Honderd

U kunt zich aanmelden voor de Club van Honderd. Hiervoor schenkt u voor een periode van minstens vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 100,- aan de Stichting Vrienden van Kooilust. Deze schenking kan notarieel worden vastgelegd en is fiscaal aftrekbaar. Kijk ook op de ANBI pagina.

Onze tegenprestatie:

U doet uw bijdrage allereerst om het goede werk van therapeutisch paardrijden te ondersteunen. Indien het ledenaantal van de Club van Honderd meer dan vijftig bedraagt, zullen wij als tegenprestatie een bijzondere actie voor de Club van Honderd leden organiseren.

Therapeutisch paardrijden

De stichting wil het aanbieden van therapeutisch paardrijden aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking mogelijk maken. Veel kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor, of zijn niet in de gelegenheid deze paardrijlessen te volgen, omdat ze vaak alleen al de financiële mogelijkheden niet hebben. We zetten de sponsorbijdragen in voor het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van therapeutisch paardrijlessen op Dagbesteding Koolust. We willen kinderen en jongvolwassenen financieel ondersteunen om hun horizon te verbreden en de positieve ervaringen van het contact met en berijden van paarden te laten ondergaan. Door de sponsorbijdragen kunnen we meer kinderen en jongvolwassenen deze positieve ervaring laten opdoen.

U kunt één paardrijles sponsoren door een bijdrage van € 35,-. Een paardrijles kost € 45,-, maar we vragen aan de deelnemers een eigen bijdrage van € 10,-.

U kunt ook een tienrittenkaart sponsoren door een bijdrage van € 350,-.

Share Button